B R E A K S   A T   D A W N


Breaks at Dawn är ett improviserat live cinema -verk som framförs av ensemblen Barlast och mediekonstnären Nina-Maria Oförsagd.

Vad händer runt omkring oss på natten då de flesta sover och tiden inte finns på riktigt, inte finns så som den gör i vardagen? Breaks at Dawn rör sig under timmarna då det är mörkt och ingenting händer, utanför det vanliga livet, i ett mellantillstånd före en miljonstad vaknar upp.

Verket skapas live som en diskussion mellan det visuella materialet och ljudvärlden. Med hjälp av ett VJ-program klipper Nina-Maria Oförsagd en berättelse live till musiken som skapas av Barlast. Tillsammans skapar de en experimentell film i stunden.

Barlast blandar influenser av europeisk jazz, nordisk folkmusik och fri improvisation och undersöker gränsen mellan improvisation och komposition.

Nina-Maria Oförsagds filmsekvenser är filmade (och fortsätter att filmas) i urbana miljonstäder i en asiatisk miljö (Tokyo, Taipei, Hong Kong och det fiktiva Lin-Tsi). Oförsagd letar efter platser i olika unika miljöer där det ännu finns ett magiskt tidsskikt där hon kan stiga in och bygga den fiktiva värld och stämning hon visualiserar. Oförsagd arbetar även med lokala konstnärer med performans och improvisation som arbetsmetod.

Breaks at Dawn visas även som kortfilm utan live-elementet.

Philip Holm - kontrabas och syntetisator
Heikki Hänninen - gitarrer
Minna Koskenlahti - slagverk och flöjt
Santte Salonen - sopransaxofon, basklarinett och mänkeri
Nina-Maria Oförsagd - live visuals

Read about Breaks at Dawn in English or in Finnish.

Still by Nina-Maria Oförsagd.

Still by Nina-Maria Oförsagd.

Still by Nina-Maria Oförsagd.